Xây dựng Cổng thông tin Công nghiệp và Thương mại tỉnh Long An

 
Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, vai trò của ngành Công thương càng được đánh giá cao. Trong các hoạt động của ngành Công thương, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng, phục vụ quản lý nhà nước. Thông tin công nghiệp và thương mại là một căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển sản xuất, thương mại trong nước cũng như hội nhập quốc tế; xây dựng chiến lược, quy hoạch, xây dựng, giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công nghiệp và thương mại. 
 
 

Giao diện trang chủ của cổng thông tin
 
Nhận thấy tầm quan trọng ấy, trong năm 2013, Sở Công thương tỉnh Long An đã cùng Công ty CSCOM thực hiện dự án xây dựng Cổng thông tin Công nghiệp và Thương mại tỉnh Long An, với các mục tiêu:
 
 • Đối với cơ quan quản lý, Cổng thông tin cung cấp thông tin công nghiệp và thương mại, mà trước hết là thông tin thị trường nhằm kịp thời điều chỉnh các cân đối cung - cầu nhằm ổn định thị trường, phục vụ tốt sản xuất và đời sống xã hội. Ngoài ra, thông tin công nghiệp và thương mại rất cần thiết trong việc định hướng phát triển, quyết định phương án sản xuất - kinh doanh tối ưu của dân cư và doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp, Cổng thông tin là đầu mối để tìm hiểu về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi của Nhà nước, điều kiện giao thông...trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
 
  
Tra cứu cơ sở dữ liệu hơn 5000 doanh nghiệp tỉnh Long An
 

Tra cứu các khu - cụm công nghiệp

 
Việc xây dựng Cổng thông tin Công nghiệp và Thương mại của tỉnh Long An, sẽ tạo những điều kiện thuận lợi về công nghệ và nội dung thông tin chuẩn bị sẵn sàng cho kết nối, trao đổi thông tin với CSDL quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương mại.
 

Hệ thống tích hợp công cụ GIS để tra cứu địa điểm
 

Các báo cáo thống kê thể hiện dưới dạng biểu đồ trực quan

 
 

Khách hàng tiêu biểu

 • Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. Hồ Chí Minh

 • Sở Thông Tin và Truyền Thông Tỉnh Cà Mau

 • Trung Tâm CNTT & TT TP.Hồ Chí Minh

 • Sở Thông Tin và Truyền Thông Tỉnh Đồng Nai

 • Sở Thông Tin và Truyền Thông Tỉnh Bình Dương

 • Sở Tư Pháp Tỉnh Long An

 • Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Tháp

 • Sở Giao Thông Vận Tải Long An

 • Sở Công Thương Bình Dương

 • Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Kiên Giang

 • Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Dầu Khí – Petrosetco

 • Công ty Tin Học Bưu Điện TP.HCM – Netsoft

 • Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương

 • Công ty Cổ Phần Điện Tử Tân Bình

 • Công ty TNHH Nhiên Liệu Sinh Học Phương Đông

 • Trường Đại Học Cửu Long

 • Trường Đại học Tôn Đức Thắng